GENUITEK sp. z o.o.

Spółka GENUITEK sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363399
 • REGON – 21332042
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-20

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-06

Dane adresowe firmy GENUITEK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Lwowska 35 11

Miejscowość – 53-516 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.099789
Długość geogr. – 17.011761

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

PKD 2 – 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

PKD 3 – 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dane wpisane do KRS

ABF INVEST sp. z o.o.

Spółka ABF INVEST sp. z o.o. / siedziba Tarnów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363377
 • REGON – 121322520
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-24

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-08

Dane adresowe firmy ABF INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tarnów

Ulica – Krakowska 6

Miejscowość – 33-100 Tarnów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02515
Długość geogr. – 20.97719

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

GOLDEN RING INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka GOLDEN RING INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000362794
 • REGON – 301522116
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-20

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-06

Dane adresowe firmy GOLDEN RING INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Stary Rynek 38-39

Miejscowość – 61-772 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.418259
Długość geogr. – 16.939251

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej

PKD 2 – 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego

PKD 3 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Dane wpisane do KRS

CONTINO THETA sp. z o.o.

Spółka CONTINO THETA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363553
 • REGON – 142578967
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-25

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-09

Dane adresowe firmy CONTINO THETA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mysia 5

Miejscowość – 00-496 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.230942
Długość geogr. – 21.022461

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

DIXON sp. z o.o.

Spółka DIXON sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363547
 • REGON – 142567159
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-25

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-09

Dane adresowe firmy DIXON sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Żytnia 18 A

Miejscowość – 01-014 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.240688
Długość geogr. – 20.984051

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 3 – 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Dane wpisane do KRS

ASPEKT.NET sp. z o.o.

Spółka ASPEKT.NET sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363749
 • REGON – 221081705
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-25

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-09

Dane adresowe firmy ASPEKT.NET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Wassowskiego 11 A 1

Miejscowość – 80-225 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.373999
Długość geogr. – 18.61116

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

NEW AGE POLAND sp. z o.o.

Spółka NEW AGE POLAND sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363555
 • REGON – 301521022
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-24

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-08

Dane adresowe firmy NEW AGE POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Św. Wawrzyńca 1 C 6

Miejscowość – 60-539 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.420321
Długość geogr. – 16.89139

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 2 – 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

PKD 3 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

BUSINESS TRAVEL COMPANY sp. z o.o.

Spółka BUSINESS TRAVEL COMPANY sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363560
 • REGON – 121327078
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-30

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-14

Dane adresowe firmy BUSINESS TRAVEL COMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Fieldorfa-Nila 10 43

Miejscowość – 31-209 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.08893
Długość geogr. – 19.93672

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 45.32 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MUR-BET” sp. z o.o. W LIKWIDACJI

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MUR-BET” sp. z o.o. W LIKWIDACJI / siedziba Poręba

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363447
 • REGON – 1333360
 • NIP – 6250007986

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-24

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-08

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MUR-BET” sp. z o.o. W LIKWIDACJI

Siedziba rejestrowa – Poręba

Ulica – Chopina 1 A

Miejscowość – 42-480 Poręba

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.489765
Długość geogr. – 19.33128

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

RECORD 2010 sp. z o.o.

Spółka RECORD 2010 sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363520
 • REGON – 241691641
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-24

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-08

Dane adresowe firmy RECORD 2010 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Plac F. Smolki 4 5

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD 2 – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 3 – 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

Dane wpisane do KRS

DOM TYROLSKI – TIROL HAUS sp. z o.o.

Spółka DOM TYROLSKI – TIROL HAUS sp. z o.o. / siedziba Mysłakowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000363709
 • REGON – 230452184
 • NIP – 6112139611

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-08-25

Data ogłoszenia wpisu – 2010-09-09

Dane adresowe firmy DOM TYROLSKI – TIROL HAUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Mysłakowice

Ulica – Starowiejska 14

Miejscowość – 58-533 Mysłakowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.84465
Długość geogr. – 15.8388

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 3 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS